Tuesday, 7 July 2015

Surah ASY-SYUARAASurah 26: 
 
ASY-SYU’ARAA’ (para penyair),

Surah ini terdiri dari 227 ayat termasuk golongan surah-surah Makkiyyah.  Dinamakan “Asy Syu’araa” (kata jamak dari “Asy Syaair” yang bererti penyair) diambil dari kata “Asy Syuaraa” yang terdapat pada ayat 224, iaitu pada bahagian terakhir surah ini, dikala Allah s.w.t. secara khusus menyebutkan kedudukan peyair-penyair. Para penyair-penyair itu mempunyai sifat-sifat yang jauh berbeda dengan para Rasul-Rasul; mereka diikuti oleh orang-orang yang sesat dan mereka suka memutar belik kan lidah dan mereka tidak mempunyai pendirian, perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan.  Sifat-sifat yang demikian tidaklah sekali-kali terdapat pada Rasul-Rasul.  Oleh kerana demikian tidak patut bila Nabi Muhammad s.a.w. dituduh sebagai penyair, dan Al-Quran dituduh sebagai syair, Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan buatan manusia.


Sumber; 
Khatam terjemahan ayat-ayat  Asy-Syuara (1-227),